Сертифікати

Виробництво «Турбомаш» сертифіковано за стандартами ISO 9001 : 2015. Всі роботи виконуються висококваліфікованими фахівцями з дотриманням норм і вимог ГОСТ, а також технічних вимог до якості продукції, що випускається.

На кожний виготовлений виріб видається паспорт, сертифікат якості та вся необхідна конструкторська й технологічна документація, здійснюється авторський нагляд під час установки та гарантійне обслуговування поставленого обладнання.

Якість продукції – наше повсякденне завдання

Компанія «Турбомаш», здійснюючи свою діяльність з проектування, виготовлення, ремонту вузлів і деталей компресорного та насосного обладнання, прагне до максимально повного задоволення вимог та очікувань Замовників на основі такого рівня організації виробництва, який виключає невідповідність нашої продукції вимогам світових, державних, корпоративних стандартів і вимог Замовника.

Політика «Турбомаш» у сфері якості є вираженням принципів і цінностей, що випливають із Статуту компанії, здійснюється централізовано та є обов’язковою до виконання всіма підрозділами компанії.

Ми виходимо з того, що

Реалізація політики в сфері якості здійснюється шляхом виконання цілей і завдань в області якості. З метою підтримки постійної відповідності мінливим вимогам ринку система якості перманентно піддається критичному аналізу та вдосконалюється, що знаходить підтримку й розуміння персоналу «Турбомаш».

  • Замовник завжди прагне отримати таку продукцію, яка буде задовольняти його потреби й очікування, і мати при цьому відповідну ціну;
  • якість продукції досягається, в тому числі, шляхом попередження виникнення проблем, а не шляхом проведення коригування виявленої проблеми;

  • будь-яка робота, яка виконується нашими співробітниками і постачальниками, є частиною роботи зі створення продукції для Замовника. Тому кожен, хто бере участь в цьому процесі, впливає на якість продукції;
  • забезпечення якості продукції вимагає постійного вдосконалення управлінських та виробничих процесів, тобто які б не були результати нашої роботи, необхідно безперервно вести пошук нових рішень;
  • кожен співробітник компанії є одночасно замовником і постачальником для інших співробітників, тому, повністю виконуючи свої обов’язки, він має право очікувати гарної роботи від колег.